Sunday, July 21, 2024

105 experter: Därför fördömer vi användandet av så kallad föräldraalienation. Ett fall av Dysrationalia och misandri

Lennart Kriisa, chefredaktör för Psykologtidningen, har gett nätverket Gömda kvinnor utrymme att kampanja mot det validerade begreppet föräldraalienation. Slutrepliken gav han till etnologen Dr. Sonja Ayeb-Karlsson. Föräldraalienation är ett vetenskapligt validerat begrepp där två bedömningskategorier redan finns i DSM-katalogen. Gömda kvinnors ansats att försöka misskreditera begreppet hänger sannolikt samman med att förövare av föräldraalienation som regel är en relationsaggressiv mamma som försöker isolera barnen från deras pappa. Det hämmar barnens mental anpassning och utveckling. Mammornas agerande ska därför rubriceras som psykiskt våld, en del av begreppet våld i nära relationer som är typiskt kvinnligt. Ayeb-Karlssons tidigare studier bygger på etnologi och kvalitativ metod där hon dragit slutsatser som överskrider vad hennes egna rådata och metod tillåter. Det var just den ansatsen som fick Uppsala universitet att 2005 belägga Eva Lundgren med förbud att undervisa och handleda om kön, makt och våld. Aye-Karlssons utspel faller således på sin egen orimlighet. Ljuset i mörkret är professor Sikströms svar på Gömda kvinnors första utspel där han redovisar faktiska omständigheter som visar att föräldraalienation är ett vetenskapligt validerat begrepp. 13 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, July 20, 2024

Därför har Snellman inga planer på att lansera ”fejkkött” (Harlad/HBL). En märkligt titel

Hufvudstadsbladet reporter Patrik Harald gör ett porträtt av familjeföretaget Snellman. Det som i huvudsak är en fin berättelse om ett föredömligt företaget som är en modell för ett krisande Finland där mat spelar roll: kvinnors våld i nära relationer, skolan, arbetsförmågan, forskning och statsskulden. Animaliskt baserad är viktigt för fysisk och mental hälsa och har inte så mycket med klimat att göra. Det hade Harald kännedom men reciterade ändå faktoid information. Varför? Psykologiforskning visar att det beror på naturlig dumhet; att vi som art tenderar att tro på information som är prototypisk, upprepas ofta eller enkel att tillgå. Det gör att vi har svårt att tänka rationellt, både instrumentellt och epistemiskt, trots tillräcklig intelligens. Mat och klimat hänger inte ihop  men animaliskt baserad mat och fysisk och mental hälsa gör det. klimatneutralt. Mainstream media har ändå gett sig katten på att okritiskt torgföra Club of Rome och World Economic Forums idéer. Det ökar inte trovärdigheten eller gynnar befolkningen.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Thursday, July 11, 2024

Vasabladet porträtterar en person på Centralhandelskammaren som expert på två disparata saker. Ett fall av två mentala fallgropar

Personalen på Vasabladet har publicerat en artikel där de påstår att en person är expert på näringslivs- och klimat. Hur sannolikt är det att en person är expert på två så disparata saker? Frågan besvarades 1983 av psykologerna Kahneman och Tversky som konjunktionsproblemet som förklaras av representativitets-bias. Ericsson visade dessutom att det tar 4000 timmar av dedikerad träning att bli riktigt bra på något (han är även pappa till den mer kända 10 000 timmarsregelns). Det är inte omöjligt men osannolikt att Säkkinen är innehavare av båda de påstådda expertkunskaperna. 4 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Thursday, July 4, 2024

Medelhavet “hot spot” för klimatförändringar (Yle/HBL). Varför blir det så fel när mainstream media rapporterar?

Hufvudstadsbladet rapporterar att det är rekordvarmt i Grekland. Det följer på tidigare utspel om Spanien och att Europa skulle brinna. Svenska Yle har tidigare gjort liknande utspel. Även Finland har varit inblandat. Temperaturdata visar dock att topptemperaturerna i Finland och Grekland har landat på samma nivå sedan 1960. Svenska Yles och HBLs rapportering om påstådda värmeböljor stämmer således inte. De blir icke-trovärdiga källor. Ansvariga för utspelen: Kalle Silfverberg (HBL) och Charlotte Sundström (Yle). Förklaringen till deras beteende är dels att tonen i medias rapportering blivit mer negativ, dels bekräftelse-bias. Förlorarna är allmänheten som vill lita på det som står i mainstream media. Nostradamus (1503 - 1566), domedagsprofeternas domedagsprofet, torde le i sin grav.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Tuesday, July 2, 2024

Polisen kartlägger högriskindivider inom våld i nära relation. Ytterligare ett anfall mot väderkvarnarna

Svensk polis, som är en del av offentliga sektorn, låter meddela att de satsar resurser (svenska folkets skattepengar) på att bekämpa Mäns våld mot kvinnor. De påstår sig ha identifierat 300 potentiella förövare av grova våldsbrott eller mord i relation. Deras ledtrådar är subtila indikationer, dvs. sånt som inte accepteras som bevis. Mäns våld mot kvinnor är en faktoid som avvisats på vetenskapligt grunder. Det heter våld i nära relationer och den typiska förövaren är en kvinna. Det visste upphovskvinnorna Lundgren om när hon rekryterades av den svenska regeringen till Uppsala universitet som senare stoppade Lundgren från att undervisa och handleda. Det har inte hindrat myndighetspersonal från på att olika spekulativa sätt marknadsföra Lundgren & Co misandriska utspel om män. Polisens agerande är således en kamp mot väderkvarnarna som ökar risken att fler barn och män blir offer för kvinnors våld i nära relationer. 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Sunday, June 30, 2024

Antologi om fall där interaktioner mellan (1) kvinnors mentala utmaningar, sannolikt Borderline Personality Disorder, (2) personal inom socialtjänstens aggression mot pappor och (3) domstolspersonals tillämpning av moderspresumtionen leder till att barns emotionella och sociala anpassning samt kognitiva utveckling hämmas.

Sammanställning av 34 artiklar från bloggen som rör hur interaktionen mellan (1) kvinnors mentala utmaningar - hög grad av neuroticism och /eller Borderline Personality Disorder, (2) socialtjänstens aggression mot pappor - misandri och (3) domstolspersonals tillämpning av moderspresumtionen hämmar barns emotionella och sociala anpassning samt kognitiva utveckling (inklusive visuospatial perception). Fallen har stor spridning: Gävle, Japan, Lidköping, Lund, Medelpad, Spanien, USA, Trollhättan, Umeå, Ångermanland. Läs också två sammanställningar om ytterligare >95 fall av kvinnor våld i nära relationer, inklusive >41 fall av kvinnors dödliga våld. 4 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, June 26, 2024

Varför oroar sig finländarna mer för ekonomin än andra nordbor? ”Vi borde vara stoltare”. En kommentar med 10 indikatorer där språk spelar en central roll.

HBL intervjuar fyra personer för att få svar på varför finländare generellt oroar sig för framtiden. Här redogörs för 10 indikationer som beskriver och förklarar varför Finlands utveckling bromsats upp. Språket utgör en betydande del av förklaringen. I takt med att uralisk-finskan fått större utbredning, har Finlands upplysningstänkande stannat av och den mentala ohälsan fått större utbredning. Det manifesterats genom sänkt fysisk och mental arbetsförmåga i allmänhet liksom kvinnors våld i nära relationer, inklusive relationsaggressivitet (psykiska våld). Det har påverkat barns mentala ohälsa vilket försämrat deras skolprestation. Lägg därtill att forskningen på Helsingfors universitet kollapsat. Därmed lyser entreprenöriellt tänkande och kreativitet med sin frånvaro. Att Mainstream media undviker att intervjua människor utanför den så kallade Ankdammen gör inte saken bättre. 7 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Friday, June 21, 2024

Dådet i Uleåborg handlar sannolikt om antisocialt beteende som funktion av uppväxtförhållanden.

En 15-årig pojke i Uleåborg har av någon anledning attackerat en annan person med kniv. Enligt media har pojken sagt att han valde offer efter hudfärg. Pojkens påstådda motiv råkar sammanfalla med att finländska politiker har fått dille på rasism. På riktigt kallas pojkens beteende antisocialt beteende och framträder under de första levnadsåren, speciellt i hem där pappor exkluderats. Finland har utmaningar med kvinnors relationsaggressivitet. Det mest sannolika är att pojken växt upp med en relationsaggressiv mamma. Effekten blev knivdådet. 5 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, June 19, 2024

What is the future of AI? - The case for a definition and an intentional prediction

For approximately ten years, there's been an increasing hype around AI, and for the past one or two years, everyone is talking about AI. But there's no target and people in general don't seem to understand what AI is. The purpose of AI is to mimic how the mind is operating. But even thought cognitive scientists and neuro-psychologist have established the interplay between PRIMES and declarative and non-declarative cognitions, sometimes interrupted by mental fallacies, AI is still in the making; there are till a few things to sort out before it's fully developed, and the projection for its use is likely as a complement to augmented computing. But in order for that to happen, a clearer target must be formulated. 2 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Monday, June 17, 2024

Hans (Adlercreutz) planer: Kommer att ta över som undervisningsminister

Efter valet till EU-parlamentet sker en rockad i den finländska inrikespolitiken; Anders Adlercreutz tar över rollen som minister för undervisning och kultur. Adlercreutz är medveten om att finska barn inte klarar skolan så bra som de borde. Vet han varför? Barns emotionella och sociala anpassning samt kognitiva utveckling grundas under de fyra första levnadsåren. Det finns en pappaeffekt. Enligt Finlands Barnombudsman och Helsingforspolisen är finska kvinnors relationsaggressivitet (psykiska våld) en stor utmaning. 40 % skolbarnen är offer för psykiskt våld, som är typiskt kvinnligt. Finland har stor utbredning av stamtänkande. En förklaring är att sedan Rysslands invasion av Sveaborg har Finlands upplysningstänkande trängts undan av national/Etnoromantik. Detsamma gäller handelsspråket runt Bottniska viken och Östersjön - svenska.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, June 15, 2024

“Så kan man vända trenden för svaga skolor”. Studien begränsas till teman och hypoteser. Psykologisk vetenskap visar att det handlar om uppväxt innan skolan startar

Den svenska skolan har utmaningar (Samma som i Finland). Forskare vid Center for Educational Leadership and Excellence vid Handelshögskolan i Stockholm predicerar att 17 000 niondeklassare (15 %) kommer att lämna skolan utan gymnasiebehörighet. Med utgångspunkt från en socio-ekonomisk modell och Qualitative Comparative Analysis (QCA) har de dragit slutsatser om kausalitet - en tre-faktormodell där skolan åter pekas ut som platsen där lösningen finns. Men deras metod begränsas till teman och hypoteser. Utvecklings- och socialpsykologisk forskning, å andra sidan, visar att de första fyra levnadsåren liksom papparelationen spelar en avgörande roll för barns emotionell och sociala anpassning samt kognitiva utveckling (inklusive visuaspatiala perception). 5 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Tuesday, June 11, 2024

[Ytterligare] ett fall. Nätverket Gömda kvinnor påstår: “Föräldraalienation är pseudovetenskap”. Ytterligare ett fall av misandri, grupptänk, dysrationalia och Continued influence bias

Uppdaterad. Nätverket Gömda kvinnor, som tycks ha nära koppling till den mansfientliga intresseföreningen ROKS, (1) hjälper kvinnor att tillsammans med socialtjänsten isolera barn från deras pappor. Kartläggningar visar att dels att dessa kvinnor som regel lider av mentala utmaningar, som neuroticism eller Borderline personality disordet och att socialtjänsten inte följer vetenskap och beprövad erfarenhet, (2) har tillsammans med grupper av människor lyckats prångla in två faktoida utspel, dels i Psykologtidningen, dels i Göteborgsposten, där de påstår att det vetenskapligt validerade begreppet föräldraalienation är pseudovetenskap. Lennart Kriisa såg inget konstigt i detta och Christofer Ahlqvist tog till och med bort betalväggen!? Men (1) premisserna i gruppskribenternas utspel är falska och (2) det är känt att föräldraalienering är ett validerat fenomen. Ergo. Nätverket Gömda kvinnors utspel är pseudovetenskapligt och förklaras sannolikt av Continued influence bias, grupptänk, dysrationalia, konformism och misandri. Och som jag skrev till Lennart Kriisa, att sprida gruppens falsarier/pseudovetenskapliga utspel ökar risken för att fler barn far illa (av mammors våld). 16 Sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Sunday, June 9, 2024

Krönika (Forsbacka/HBL): det är inte hemmfruarna som är problemet. En kommentar

Jonas Norrbacka har begått krönika å Hufvudstadsbladet räkning. En skröna får inte spridning om den inte upprepas i det oändliga. Exempel: kolesterol och kött skulle vara skadligt. Jenny Jägerhorn har på liknande sätt polariserat feminism (marxism) mot västvärldens judiskt-kristna värderingar som tillsammans med upplysning gett oss den välfärd del flesta åtnjuter. Facts and figures: Vår arts beteende definieras av vårt evolutionära ursprung. 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, June 5, 2024

“Studie: Maten som får kvinnor att leva längre” Ett riktigt PR-trick, eller?

En studie som hävdar att just Medelhavsdiet är speciellt gynnsam för kvinnor har sprits av media i Fennoskandinavien. Det började med CNN. TT kopierade CNN och sedan kopierade andra media i Finland och Sverige TT. Det handlar om en korrelationsstudie där Fp självrapporterat (FFQ). Det är känt att FFQ:s är mindre stabila jämfört med experimentstudier (RCT) liksom att vår art är anpassad för animaliskt baserad kost. RCT-baserad forskning visar att det är ofarligt att äta kött och animaliskt fett, liksom att animaliskt baserad kost är avgörande för barns fysiska och mentala hälsa liksom för att äldre ska upprätthålla sin dito. Sedan 1970 - talet är det känt att socker och ultra-processade produkter förklarar uppkomst av livsstilssjukdomar: T2D, blodtrycksvariationer och NAFLD som ökar risken för hjärtsjukdom. På senare år har det också varnats för rapsolja.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Tuesday, June 4, 2024

Two cases where testimonies was changed - the case for autobiographical and episodic memory.

In two current cases, witnesses have changed their testimony about past events. In the first case, four children first lost their father, after he was murdered in their home. Then their mother, together with her new boyfriend, was convicted for sexually abuse them. Now they have changed their story. In the other case, Stormy Daniels who had an affair with president Trump, first testified in 2018 that their encounter was ok. During the New York district court hearing, she told the opposite story. In order to understand why this happens, it helps to understand the function of the mind, where episodic memory is constructive in a social manner. 3 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Saturday, June 1, 2024

Mental disorders may spread in young people’s social networks. That claim is probably misleading (inconsistent with scientific common knowledge)

On May 23, the communications department at the University of Helsingfors published a notice about a recent study. In the study, the authors claim mental disorders among the youth in ninth grade are transmitted from peers. I applied Rational Entrepreneurial Thinking, showing that Alho et al's proposition is misleading, and that the more likely explanation is upbringing with a neurotic and/or relational aggressive mother, supported by personnel at the social service and court. 8 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Monday, May 20, 2024

Björn Wahlroos i Stockholm: “Finland är konkursfärdigt”. Min kommentar: Finland behöver återgå till upplysnings/entreprenöriellt tänkande

Hufvudstadsbladets Tobias Pettersson har intervjuat Björn Wahlroos. Wahlroos menar att Finland behöver ett program för tillväxt som inkluderar sänkta skatter på arv, gåvor, förmögenhet och arbete. Hans analys att Trump är den president som startat minst krig stämmer, men han missar att nämna Kinas och Rysslands förväntade befolkningskollaps. Finland och Sverige blev stater i en gemensam process med ett gemensamt språk - fennoskandinaviska. Det som bromsat Finlands utveckling är den nationalromantiska fennomanin och 1863 års språkbyte. Finland skulle vinna på att bli mer Fennoskandinavisk-språkigt och att beslutsfattande myndighetspersonal satsar mer på att återskapa upplysningstänkandet i landet. Det skulle sannolikt påverka entreprenöriellt tänkande som förklarar framgång på många plan. Se nio ytterligare artiklar på på samma tema längst ner. 5 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, May 18, 2024

Shared vs Common knowledge, and the call for acceptance of viewpoint diversity and reason to accelerate progress

When the little boy in Hans Christian Andersen's tale about the Emperor's new clothes said that the emperor was naked, the shared knowledge became common knowledge. What's the difference and why does it matter? Here are four examples about domestic violence, climatology, food and health, and creativity and science, that illustrates how false information becomes common knowledge and the costs thereof. The tale about the Emperor's new clothes tells us that shared knowledge can become common knowledge, but the examples that followed showed that common knowledge isn't necessarily consistent or congruent with science-based facts. In both cases people may suffer from conformity/group-think. Adding acceptance of viewpoint diversity and reason to the model will enable a conversational process that will increase the probability to reach rational conclusions that will accelerate progress. 5 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Monday, May 13, 2024

Niklas Orrenius (och hans fru?) gillar inte Academic Rights Watch sakliga granskningar av universitetens cancelkultur, censur av yttrandefrihet och kvotering. Varför?

Svenska dagbladet (SvD) har publicerat en artikel om Academic Rights Watch, föreningen som granskar negativa fenomen inom universitetsvärlden: cancelkultur, censur av akademisk yttrandefrihet liksom konstiga tillsättningar. Men rubriksättaren har valt en märklig inramning: De ser kvinnor som ett hot mot universiteten. Academic Rights Watch gör ett utmärkt arbete som av någon anledning inte gillas av Dagens nyheters Niklas Orrenius och hans fru Dr Kritzberg. Båda verkar vara personer som utgår från etablerade övertygelser och som undviker resonerande till förmån för argumenterande/polemik. Kritzberg har förvisso promoverats till professor vid just Lunds universitet, men man måste givetvis ställa den akademiska frågan: anställdes Kritzberg på de premisser som Academic Rights Watch kritiserar? 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, May 11, 2024

Run, hide, and repeat. Just another case of peregrination because of women's borderline Personality Disorder?

In 1974, Ruth, a mother of two, decided to abandon the family's home. That included abducting the children from their father - Warren. According to the daughter, based on a conclusion from two experts on delusional disorder, the mothers behavior was explained by Stan, a man that acted like the mothers boyfriend. My take, based on the mothers behavior - Peregrination, and my own expertise on the matter: Ruth conned Stan. The likely explanation: Ruth suffered from Borderline Personality Disorder. 7 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Thursday, May 9, 2024

“Krönika: Att älska Sverige är som att vara olyckligt kär”. Det är finska myndigheters fel.

Andrea Svanbäck har fått i uppdrag att skriva ett av de många epos som publiceras i Hufvudstadsbladet. Svenskar i gemen tänker inte så mycket på Finland verkar det som och det upprör en del finländare men Svanbäck i synnerhet. Finland och Sverige har delat socio-kultur sedan vikingatiden. Tydligast är likheterna mellan Helsingfors - Stockholm, Umeå - Vasa respektive Haparanda - Kemi. Med Fennomanrörelsens utbredning och finska myndigheters försorg har minnet av det svenska i Finland tynat bort i svenskarnas sinne. Det är förstås Finlands eget fel. Lösning: att finska myndigheter accepterar att Finland sedan vikingatiden använt handelsspråket runt Österjön. Kanske vore det bättre att kalla det Fennoskandinaviska?

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, May 8, 2024

Hur har media-personal och andra hanterat klimat-utspelen? Om hybris och “naturlig dumhet”

Klimat är något som finns på alla planeter runt om i universum. Klimat uppstår i samband med själva himlakroppens tillblivelse. Planeten Jorden är inget undantag. För att förstå fenomenet klimat finns en poäng att studera fysik, geologi, stratigrafi och paleoklimatologi. Vårt psyke premierar varningar före rationellt resonerande. Det gör att domedagsprofeter får mer uppmärksamhet jämfört med experter. Dessvärre undviker mediakollektivet och andra det rationella resonerandet. Sammantaget liknar mediakollektivets och andras utspel mest det som kallas hybris och“naturlig dumhet”. På så kallade omvägar har jag fått höra att personerna bakom dessa märkliga utspel blivit irriterade (arga) över mina vetenskapliga granskningar. 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Tuesday, April 30, 2024

HBL Debatt: Vi har svårt att koncentrera oss – handlar det om adhd eller något annat? Är detta ett fall av politisk korrekthet?

HBL publicerar en op-ed (debattinlägg) där en neuropsykolog menar att skärmbild, frånvaro av sömn respektive motion kan förklara ADHD. Hon nämner även sociala faktorer, dock inte barns hemförhållanden. ADHD korresponderar med frånvaro av emotionell och social anpassning. På det kommer visuospatial perception. Allat tre anpassas/utvecklas under de första levnadsåren och det finns en pappa-effekt. Helsingforspolisen och Barnombudsmannen har påtalat att finska kvinnors relationsaggressivitet (psykiska våld) är ett stort problem. 2010 bekräftade barnpsykologins fader att det är ett problem och en het politisk potatis. Kan det vara så att Kalle Silfverberg/Dan Lolax släppt igenom, eller beställt, ett politiskt korrekt debattinlägg? Det väcker i så fall frågan: gynnar det barnen?

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, April 29, 2024

Was it correct of the Finnish government to impose a lock-down and a Covidpass? Part 2: The Case for natural stupidity and police brutality

In March 2021, two Finnish police officers forced themselves into the home of M and her husband, forced her face-down on the couch, and hand-cuffed her. M 's daughter was watching. M was taken to a hospital for a forced PCR-test, which caused intense bleeding in her nose. The police response was to put a bag over her head, and to slander her on social media. She was also locked into a room for several days before she was returned to her home. M lost part of her business, and the daughter likely suffered from Complex childhood Trauma. The police behavior can be explained blind obedience, and the public's ignorance by authority bias, together under the umbrella term natural stupidity”. Now, decision makers involved in the debacle has gone into denial. 13 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Friday, April 26, 2024

Hanken Insight - Innovation for a Sustainable World. The link between food and innovative thinking

Yesterday, I attended another conference about innovation and sustainability: Hanken Insight - Innovation for a sustainable World. The conference had a three-stage process: presentation of the Finnish Innovation Index (FII), a panel discussion, and mingling. In conclusion: the mingling was, again, the most fruitful part of the conference. FII should be based on factual innovation or creative productivity, and claims about food and health made by the panel are not consistent with science. The premise, the political sustainability approach, is inconsistent with global progress.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Thursday, April 25, 2024

Att prata om rasism (Luckan). Påstående om vithet är ett uttryck för rasism

Det Finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan genomförde ett seminarium: Att prata om rasism. Första talaren ramade in sin presentation med begreppen anti-fascism och vithet. På det följde begreppen omedveten rasism och mikroaggression samt hatets pyramid. Det här väckte många frågor. Svaren landade i att presentationen var ovetenskaplig och rasistisk.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Sunday, April 21, 2024

Debatt: ”Pyssel är dagisretorik – hör inte hemma i förskolan”. Tvärtom! Pyssel gynnar kognitiv utveckling

Två adjunkter i pedagogik vid Södertörns högskola ifrågasätter varför barn ska pyssla på dagis. De har reagerat på två artiklar som påtalar att dagis-barns finmotorik blivit sämre. Forskning visar att pyssel bygger på visuospatial perception, en evolutionär förmåga som ökar vår arts förmåga att räkna, orientera och att hantera komplexa situationer. Om den inte utvecklas i tidig ålder ökar risken för Turners syndrom. En viktig aspekt är att emotionell anpassning och kognitiv utveckling sker i hemmet. Dagis och skola tar över den anpassningen/utvecklingen. Slutsatsen är att pyssel är bra. 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, April 20, 2024

“Riksdagen vill stoppa skolvåldet – då måste alla vuxna ställa upp” (HBL). Går politiker och journalister som katten kring het gröt på grund av “naturlig dumhet”?

Finländska riksdagspolitiker vill se åtgärder efter dödsskjutningen i Bäckby, Vanda utanför Helsingfors. Förslagen är mobilförbud, institutioner och tillbakablickar. Forskning visar dels att vi lätt drabbas av naturlig dumhet, dels att kvinnor är den typiska förövaren av våld i nära relationer. Det finns en pappa-effekt beträffande emotionell och social anpassning. Sedan 2022 är kvinnors relationsaggressivitet kända av polis, barnombudsman och politiker. Men alla tyck föredra att gå som katten kring het gröt. 6 sidor

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Friday, April 19, 2024

Future Forum, Hanaholmen and Tech Rave-olution, Epicenter. The case for work climate for creativity.

A common thing here in Finland is to arrange popular science, business or entrepreneur-oriented conferences. This week I attended two such conferences. Both were directed towards the future, and had innovation as a theme. Both mentioned creativity byt lacked clear description of creativity. One conference was centralized and the other decentralized. Creativity is part of our mental prepertoar that emerged as a function of changes in the climate, and the implementation of an animal source diet. Creativity is (1) a social process that can be facilitated by dance, leadership and work climate. It is also important to identify the current condition, (2) discriminated from science. Creativity and implementation equals innovation. Creativity and sciene facilitates Rational entrepreneurial thinking. Facilitating the work climate will improve that process. 8 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Friday, April 12, 2024

Was it correct of the Finnish government to impose a lock-down and a Covidpass? Part 1 The Case for Willful Blindless

Today I visited the district Court of Helsingfors to see medical doctor Aseem Malhotra's expert testimony in the case between Mika Vauhkala and the Finnish government/Fazer group. Mr Vauhkala is suing the Finnish government/Fazer because of an incident that occurred in December 2021 at one of Fazer's pastry shops, where he was denied service because he lacked a Covid pass. In order to sort facts from figures, one should try to deconstruct the discourse to its parts, and analyze each of them. As a psychological scientist, I know something about that. In conclusion, The risk of lethal consequence from Sars-Cov (2) is very, very low, and the vaccine do not stop the virus from spreading. But the risk of getting really ill or dying after receiving the vaccine is bigger compared to virus, which was illustrated by the three cases. 7 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Tuesday, April 9, 2024

“Varmaste marsmånaden globalt – även Finland varmare än vanligt”. Buchert presenterar en faktoid

Peter Buchert hälsar våren genom att sin vana trogen larma om världen undergång, eller åtminstone vad vissa anser är förstadiet till densamma - den globala uppvärmningen. Mellan 2018 - 2023 har jag kommenterat flera av de utspel Buchert gjort om klimatrelaterade saker. Sällan har hans utspel varit konsistenta med vetenskapen. Det senaste utspelet är en recitering av temat global warning där tidsramen satts till de 12 senaste månaderna. Men geologer, kronostratigrafer och paleoklimatologer använder betydligt längre tidsspann. Till detta kommer att alla mätstationer inte är aktiva. Finland är EU:s deppigaste land, finska barn har utmaningar med läsförståelse och numeracy, forskningen på Helsingfors universitet har kollapsat och statskulden=74% av BNP. Finlands kollektiva entreprenöriella tänkande skulle sannolikt gynnas mer om mediapersonal rapporterade färre politiska epos och fler vetenskapliga fakta. 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, April 8, 2024

Startup companies criticize the government's intentions to kick experts out of Finland more easily: "They are not interested in social security" Solution? Re-ignite the enlightenment movement.

The Finnish government has changed the rules for immigrants. Is this a new thing? To understand what's happening in Finland now, it's meaningful to take a look at the history of Finland, and Fennoscandia. During the iron age, a trading culture emerged, followed by the science revolution and enlightenment. Together it formed a Fennoscandinavian socio-culture of progress. After Russia's invasion of Sveaborg (1808) a recoil to that socio-culture emerged - the Fennoman Movement. As a consequence, progress slowed down in Finland. Perhaps the clearest marker of decline is the research collapse at the University of Helsingfors. Solution? Re-ignite the enlightenment movement. 8 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Sunday, April 7, 2024

Konsten att undvika ad hominem/polemik och defensiv argumentation till förmån för resonerande i diskussioner om våld i nära relationer

Den f d TT-medarbetaren Owe Nilsson postar en missvisande kommentar om våld i nära relationer. När jag korrigerar honom med forskningsbilden kommer dels några vettiga resonerande kommenterar, dels en mindre flod av polemik och defensiv argumentation. En delmängd av förklaringen till deras agerande är sannolikt grupptänk - konformistisk värderingsförskjutning som funktion av att inte acceptera andras åsikter. Ett axplock av dessa presenteras. Listan med knasigheter är betydligt längre än detta. Om det finns tid kommer fler exempel att adderas. 38 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, April 6, 2024

Varför är uralisk-finsk-språkiga finländare så tyskorienterade när deras egentliga fäbless borde vara Frankrike?

Under mina fem år i Helsingfors har jag ibland träffar människor som inte gillar det som är svenskt.  Trots att alla finländare studerar svenska väljer dessa få att tala engelska och hänvisa till Tyskland. Finlands historia.Rysslands invasion. Språkligt tudelning som borde lett till att dessa som inte gillar Sverige borde referera till Frankrike.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, April 3, 2024

A child murdered another child in Vanda, just North of Helsingfors in Finland. Why?

A 12 year old child murdered another 12 year old in Vanda, just North of Helsingfors. Why? Children's emotional adjustment and cognitive development is very intense during the first 4-5 years of living. Between 5 - 12 years of age, social adjustment is intense. And there's a father effect on children's emotional and social adjustment and cognitive development. The opposite to emotional and social adjustment is antisocial behavior. But a common pattern in our modern society is that mothers in about 30% cases act to take sole control of the child. This behavior is explained by something called relational aggressiveness. In April 2022, an officer at the Helsingfors Police department said that women's relational aggressiveness was one of their biggest problems. Ergo. The event was unlikely, and the most likely explanation of the event is that the boy was raised by the mother only, due to her being granted sole custody by personell at Helsingfors or Vanda court. And like the other case: that she was known by the social service.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Tuesday, April 2, 2024

Konkurrensen om vd-jobbet på Folkhälsan blir hård. Är detta ett fall av simulerings- och konjunktions-bias?

Folkhälsans styrelse, med Siv Sandberg i spetsen, söker ny koncernchef. Bakgrunden är att under hösten 2023 hände något inom Folkhälsans högsta ledning som ledde till en förtroendekris för den sittande koncernchefen som fick avgå. Nu söker man en ny koncernchef. Kravlistan är lång. Psykologiforskning visar att den är osannolik. Andra aspekter som kan spela in: entrainment och arbetsklimat och ledarstil. 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Friday, March 29, 2024

Daniel Kahneman, the man who probably open the door for my research career, has pass away

On March 27, Daniel Kahneman, likely one of the world's most influential psychologists, passed away. Together with Amos Tversky, he managed to influence economists en masse to abandon a utility-model originating from the renaissance. Their work was likely a continuation of previous work on prospective thinking. See presentation of their most famous models. Funny anecdote, their work likely opened the door for my research career. 8 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Tuesday, March 26, 2024

Mat för fysisk och mental hälsa (2019 - 2024) - lista med sju artiklar.

Under min tid som idrottscoach var mat viktigt för atletens förmåga att prestera. När jag själv blev kursledare och turnerade i Sveriges avlånga land var matfrågan som regel inkluderad. Källan var Livsmedelsverket. 2008 träffade jag Rune Larsson som talade om fett om salt. 2014-2018 var jag med i ett center på Karolinska Institutet. Där presenterade jag nya rön om fett. 2019  blev J-kurvan aktuell för saltkonsumtion. 2019 - 2024 har jag skrivit om mat. Se listan med sju artiklar som handlar om mat och fysisk och mental hälsa.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, March 25, 2024

Borde Finland spara sig ur krisen? Aktuell forskning pekar istället på satsning på entreprenöriellt tänkande

Finlands aktuella regering med partiledarna Petteri Orpo, statsminister, Riikka Purra, finansminister, Anna-Maja Henriksson, undervisningsminister och Sari Essayah, jord- och skogsbruksminister i spetsen har tillsammans kommit överens om att dra i Finlands ekonomiska handbroms. Skälet är finanserna. Sedan vikingatiden delar Finland och Sverige biologi, socio kultur och språk. Vad skiljer oss åt? Statsskuld, företagande och språk. Men betyder det att Finland borde spara sig ur sin ekonomiska kris? En aktuell review-artikel tar upp just den frågan och det verkar som att slutsatsen är nej - man ska investera och uppmuntra kognitiv flexibilitet  - entreprenöriella tänkande.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Språkkolumnen: Satans vet huru heter triceratops. Ett argument för dialekter

Martin Persson, doktorand och grammatik-ekvilibrist, gör en utläggning om betydelsen av att ljuda rätt som på fikonspråk kallas fonetik och som utgör en av fyra av lingvistikens huvudkategorier. Persson har en fäbless för fonetik och grammatik, medan språktillämpning mer handlar om semantik och pragmatik. Språk är ett kulturellt fenomen som framträdde efter att vårt genus - Homo - framträdde för 2,8 miljoner sedan för att medlemmar av vår art skulle kunna överföra information från ett psyke till ett eller flera andra. Sverige och Finland delar sedan vikingatiden ett språk, men på grund av sociokulturella faktorer har olika dialekter utvecklats inom och mellan respektive land. Och alla dialekter är rätt eftersom de markerar var man är hemma ifrån. 4 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Tuesday, March 19, 2024

Mikaela Blomqvist: Nej, SVT – allt bestäms inte av våra gener. En kommentar

En av de frågorna man fick att fundera över under psykologistudierna var nature - nurture, d.v.s. är det biologi eller uppväxt som förklarar vad vi växer upp till? Den här frågan dryftar kulturskribenten Mikaela Blomqvist efter att ha sett ett tv-program med läkaren Anders Hansen. I programmet ska man ha diskuterat saker som berör just nature-nurture. Människans evolution spelar roll, liksom hemförhållanden under de första levnadsåren. Ergo. Det är svårt att hävda biologisk determinism för vår arts mentala anpassning och utveckling. Fokus bör ligga på de första levnadsåren och vad som sker i hemmet under den tiden. 5 sidor.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Vad sa egentligen president Donald Trump vid sitt tal i Ohio och vad rapporterade media? When it bleeds it leads

President Donald Trump höll ett tal i Ohio. Han talade om att Kina avser att bygga fabriker i Mexico och därifrån exportera bilar till USA. Det kommer att leda till ett blodbad för den amerikanska bilindustrin. En del av budskapet, den om bilindustrin, föll bort. Kvar blev blodbad som reciterades av Hillary Clinton, som efter valförlusten mot Trump spred ryktet att Ryssland varit inblandat. Spåren ledde dock till henne själv. I Fennoskandia rapporterade Aftonbladet och TT, som gjort en re-write, och i båda fallen delade man upp budskapet så blodbad stod i ingressen och bilindustrin lite längre ner. Hufvudstadsbladet gjorde en -rewrite av TT och skrev om blodbad i ingressen. Principen att lyfta fram det negativa kallas When it bleeds it leads och att lyfta fram vissa saker - bekräftelse-bias. Allmänheten påverkas genom tillgänglighets-bias. Mikael Sjövall har i en krönika påtalat att makthavare ska tåla kritik. I det här fallet tredje statsmakten. 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Sunday, March 17, 2024

HUS-direktör: Folk söker vård för banala krämpor. En kommentar.

För många finländare söker vård för saker de kan fixa på egen hand, och media intervjuar för ändamålet en överläkare.  Finlands sjukvårdsutmaningar började sannolikt efter North Karelia Project, då varningar om mättat fett och kolesterol reciterades. Till det kommer påståenden om att konsumtion av kött orsakar cancer i tjocktarmen. Vetenskap, å andra sidan, pekar i motsatt riktning. Men, som Elon Musk skrev på X för en tid sedan, folk vill inte ändra på sig, de bara dör …
Ty, vem i ledningen för HUS, THL eller Livsmedelsverket tar det första steget att erkänna att man haft fel, både när det gäller kostråd och organisatoriska frågor? Den finska sjukvården kommer sannolikt fortfarande att vara en ekonomisk elefant i rummet. 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Därför sätter stiftelsen punkt – “Bonnier har de muskler tidningarna behöver”. En kommentar

HSS media, som ägt Vasabladet, påstår att ägarbytet kommer att ge de muskler som behövs. Stämmer det? I USA har de stora aktörerna inom mainstream media sett sig omsprungna av mindre aktörer och ingenting har hänt med HBL efter att Dagens nyheters ägare tog över och placerade Peter Wolodarski på ordförandeposten. Det har blivit fortsatt politiskt korrekt rapportering. Ergo. 20 år med interaktiva medier har tydligen inte påverkat ledningsstrukturerna i finsk mainstream media ett uns; de tycks vara är fast i ett gammalt tänkande, där simplex kommunikation varit ledordet. 4 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Friday, March 15, 2024

"För mycket fokus på ärftliga drag kring adhd" (Hornborg, SvD). En kommentar

Hornborg, doktorand i sociologi, med en bakgrund inom klinisk psykologi, kontrasterar diagnos och etiologi å ena sidan, och, å den andra, neuropsykiatri och socioekonomi som förklaring till Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Därmed missar Hornborg sociokultur. Fyra lästips. 3 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Sunday, March 10, 2024

Finlandismerna som får språkpolisen att rycka ut - en titt på Finlands språkhistoria

Hufvudstadsbladet har åter gjort en re-write på en artikel från Sverige. Det är en Ludvig Hertzberg som efter 30 år i den svenska huvudstaden kåserar på känt manér om dialektala skillnader mellan Sverigesvenska och Finlandssvenska. I kåseriet nämns klassikern 'fastlagsbullen' som i Sverige kort och gott kallas semla. Dialektala skillnader mellan Svenskfinland och Sverige började sannolikt uppstå efter Rysslands invasion av Sveaborg och den Fennomanrörelse som velat skriva om Finlands historia. Därför förundras svenskfinländare när de hör att Sverigesvenskar slutat säga, inte bara fastlagsbulle, utan även ämbar, kanister, kravatt och lavoar, ord som sannolikt var typiska även i västra delen av riket fram till mitten av 1800 - talet eller senare... 8 sidor

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Friday, March 8, 2024

Därför är animaliskt baserad mat som kött, ägg och mejerier nyttigt för hälsan (för företagande.se)

Därför är animaliskt baserad mat som kött, ägg och mejerier nyttigt för hälsan (för företagande.se)

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, March 6, 2024

500 år sedan Västerås recess - Behöver kyrkan en ny renässans?

Till [tidigt] minne av Västerås recess, 1527, genomförde Olaus Petri församling ett seminarium i samarbete med kulturcentret Hanaholmen, i Esbo (Helsingfors). Seminariet kretsar kring Luthers reformation (1517), men tar avstamp i själva recessen. Frågan ställdes om den Lutherska kyrkan i Finland och Sverige, behöver en ny reformation (renässans)? Trots krig och elände är det mesta i världen bättre än någonsin (lista). Det finns dock lokala utmaningar i Finland. Kyrkan behöver tänka om verksamheten, minska byråkratin och lösa upp tillgångar så att de används i operativ verksamhet. 8 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, March 4, 2024

There is no universal fix for anxiety. Can personality-based treatment help? What about food?

Finland is the most depressive country in the EU. Loneliness and women's relational aggressiveness is part of that problem. Another aspect of mental disorders was published in Big think: social anxiety. The study is rather technical and aims to show how subtypes of social anxiety correlates with personality dimensions in the Big five. Then how do you cure social anxiety? Furmark (2000) showed that socially anxious people felt better when socializing with other people. Cooking and eating release endorphins (social happy hormones), and serotonins (mental harmony hormones). Why? Our species evolved to consume animal source food. 3 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Sunday, March 3, 2024

[Ytterligare] ett fall. A woman refuses to leave a car, gets arrested. One of many cases (n>19 som far) of women's relational aggressiveness

This TikTok video shows a phenomena which is not reported by the mainstream media - a woman is stopped by the police, but refuses to leave the car. Therefore, she gets arrested. But she resists the arrest and is acting very condescending towards the Police officers. They put a special belt and a helmet on her. The medical staff made the assessment that she was mentally healthy (really?) and she was transported to custody/prison. General info about women's relational aggressiveness is presented along with some other cases from Finland and Sweden. It shows that women's relational aggressiveness is associated with mental disorders like Borderline Personality Disorder.In addition at the bottom of this article is a list of 19 similar cases. 6 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Är köttkonsumtionen dålig för klimatet? (för företagande.se)

Är köttkonsumtionen dålig för klimatet?

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Friday, March 1, 2024

"Bristen på tjejer inom tech är en nationell angelägenhet" Ett fall för Rationellt Entreprenöriellt Tänkande

Mats Persson (L), utbildningsminister, och Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister har publicerat ett debattinlägg i Göteborgs-Posten enligt följande: Bristen på tjejer inom tech är en nationell angelägenhet. “11 000 tjejer går varje år ut nian med toppbetyg i matte, men bara en av sju väljer att läsa en ingenjörsutbildning” ... “Från regeringens sida tar vi nu fram Sveriges första STEM-strategi”. Forskning visar att flickor föredrar MESH och pojkar STEM och att autokrati kan motivera flickor att tänka om. Idén att med politiska medel försöka påverka flickor att göra yrkesval som de flesta flickor inte gillar, är förstås en dålig idé. Kommer Brandberg och Persson uppmärksamma och acceptera det? 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Thursday, February 29, 2024

"Tiina Helins krönika: En tid som lyser av individualitet och konkurrens skapar kroniskt oroliga människor". En kommentar

Med anledning av den stora utbredningen av mental ohälsa i Finland har YLE (den uralisk-finska varianten) låtit intervjua en sociolog, Tiina Helin, som menar att förklaringen är entreprenörskapstänkande. forskning, å andra sidan, visar att Finlands problem snarare förklaras av språk, undernäring, och finska kvinnors relationsaggressivitet. 5 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, February 28, 2024

Varför accepterar inte Amnesty internationell forskning om våld i nära relationer? Det drabbar barnen

Igår gick jag förbi en två unga tjejer som samlade in pengar för Amnesti. - har du tid en stund, frågade den ena tjejen? - vet du vad Amnesti är, blev nästa fråga? På bordet låg inplastade A4-papper med information på engelska och uralisk-finska. På en stod den Domestic violence och en av de andra handlade om att det behövdes fler än 500 skyddshem för kvinnor. Socialtjänsten kallar dem anstalter för kvinnor med mentala utmaningar. Under 2022 och 2023 har finska mammor misshandlat och mördat sina barn i dessa anstalter. Personal inom Helsingforspolisen menar att finska kvinnors våld i nära relationer är ett stort problem. Finska skolbarn klarar inte läsförståelse och numeracy. Barnombudsmannen har påtalat att finska kvinnors psykiska våld och dödliga våld mot barn har ökat. 40 % av skolbarnen är drabbade. Våld i nära relationer är typiskt kvinnligt. Barns anpassning och utveckling grundas under de första 5 levnadsåren. Det finns en pappa-effekt. 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Friday, February 23, 2024

Why are depression and loneliness big issues in Finland? (Why isn't entrepreneurial thinking more prevalent?)

During my stint as research leader at the University of Helsingfors, I also explored food and health. According to Sanna Marin, Finland is the happiest country on the planet, but according to Finnish-Swedish Children's Rights Days 2023, Finland is the most depressed country in the EU. There are gender differences. Adding to that. Finland has two socio-cultures: the Swedish speaking part that emerged after the viking era and made Finland a modern state, and the Uralic-Finnish speaking part including national romanticism, that slowly spread after Russia's invasion of Sveaborg. According to Finnish research, the Swedish-speaking finns have better health and live longer. 7 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Wednesday, February 21, 2024

Is your organization's network a better choice compared to various software-based AI?

Since last year I have re-launched my role as a performance and executive/business coach to serve individuals as well as leaders and organizations with my expertise on matters concerning general performance, as well as organizational work climate and three criteria: productivity, organizational learning, and social creativity for problem solving. Yesterday, during a meeting I was asked what I think about AI? I said that I believe that any organization has its own AI. Based on my research and more than fifteen years a performance/business coach, I dear to claim that if a leader develop and assign a clear and challenging prospect for the organization, and decentralize decision making about how to attain that goal, it will most certainly enhance knowledge exchange between people within the organization on a non- declarative level providing a really good outcome, that is, lower costs for research and development as well as better efficacy for managing the business - selling the products. 3 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Tuesday, February 20, 2024

YLE hävdar att Finländare upplever sig vara mer ensam jämfört med invånarna i de övriga nordiska länderna - stämmer uppgifterna?

YLE rapporterar en enkät som indikerar att Finländare känner sig mer ensamma jämfört med invånare i andra nordiska länder. Det är känt att kvinnor och män har olika sociala behov - män klarar sig som regel bra själva, medan kvinnor kräver familj och vänner. Finland har dock stor utbredning av mental ohälsa, mest bland dem som inte talar svenska. Enligt Helsingforspolisen, Barnombudsmannen och Finlandssvenska Barnrättsdagarna är finska kvinnors relationsaggressivitet (RA) ett stort problem som har ökat. 40% av skolbarnen är drabbade. Sannolikt är även män drabbade. RA kan förklaras av Borderline Personality Disorder samt Complex childhood trauma. Det kan inkludera kortisol i modersmjölken.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, February 19, 2024

Jan Hanses: Viking Line störs inte nämnvärt av Finnlines. Har Hanses ramlat i en mental fallgrop?

Viking line går som tåget och rapporterar sin bästa rörelsevinst på 30 år. Detta trots att omsättningen minskat en smula. Hanses avvisar hoten från Finnlines. Historien visar att andra företag fått problem efter likande avvisanden. Psykologerna Tversky och Kahneman har genom sitt forskning visat hur medlemmar av vår art kan fall i flera olika mentala fallgropar. Har Jan Hanses verkligen tänkt på detta eller har han genom simulerings-bias drabbats av övertro på Viking Lines förmåga och därmed ökat risken att drabbas av liknande öde som Facit, Nokia och KODAK? 5 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Sunday, February 18, 2024

"Entrepreneurial thinking - how to simulate a desired future and create new innovative solutions"

In Finland, politicians are calling for entrepreneurial thinking. It raises the question: what is Entrepreneurial thinking? Biological anthropology and neuro-psychological research together demonstrate that entrepreneurial thinking defines our species. It's there, you just have to start the engine so to speak. I have developed models which influence or facilitate entrepreneurial thinking (Generative learning management, 2004, 2012) and Rational Entrepreneurial Thinking (Österberg, 2021), and successfully helped individuals and organisations to formulate goals to facilitate performance and entrepreneurial thinking. I now offer courses, lectures and executive coaching. Read: An introduction to Peter Österberg, Ph.D. including links to my offers, and my CV. 6 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Saturday, February 17, 2024

Is groupthink a function of creating false episodic memories?

People have the tendency to meet and talk about memories. Most people believe that they recall information from the past, but are they really? Two examples when episodic memories have been used as evidence by court personnel, with horrific consequences. Memory is not for forming associations or remembering, but for simulating scenarios about the future we don't know much about. So, when we sit together having a conversation that centers around historical events, we probably create these events. And because all in the group are all involved in the talk, and now share the memory, group-think emerges. Because people share the created memory, it's hard to abandon them. 3 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Thursday, February 15, 2024

[Ytterligare] ett fall, en mamma står anklagad för mord på barnens pappa. Hon hade manipulerat sin nya pojkvän att delta i mordet

I slutet av 2023 stod Shanna Gardner och hennes pojkvän anklagade för mordet på den man Gardner har två barn med - Jared Bridegan som sköts i sin bil. I bilen satt hans tvååriga dotter.  Fallet är en kopia av tidigare fall där pappor mördats under vårdnadstvister. Det finns en sannolik förklaringsmodell. I Finland har, trots tillgång till den, myndighetspersonal ignorerat kvinnors mentala ohälsa och våld  i nära relationer. Flera barn har därför dött. Våld i nära relationer är typiskt kvinnligt och pappa-relationen är avgörande för barns mentala anpassning och utveckling. 4 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, February 14, 2024

Varför ignorerar Anna-Maja Henriksson finska kvinnors relationsaggressivitet och våld mot barn?

HBLs ledarskribent anser att Anna-Maja Henriksson ska bytas ut. Men det finns andra skäl än de som nämns i HBL; Henriksson har i rollen som minister ignorerat polisens och medias rapportering om hur finska kvinnor misshandlat och dödat sina barn och män liksom internationell forskning om våld i nära relationer samt om barns anpassning och utveckling. Istället har Henriksson (1) solat sig i glansen av att vara den minister som suttit längst, (2) deltagit i realityprogram och (3) låtit skriva en bok - Makten och ärligheten, som är en travesti på Grahams Greenes Makten och Härligheten - om sig själv. Kan det vara så att Henriksson, rent mentalt, aldrig exkluderade H:et när hon valde att travestera på Greenes bok? 8 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, February 12, 2024

Five simple things to do to improve your Rational Entrepreneurial Thinking

I'm a psychological scientist specializing in prospective thinking. Today I reiterated five things that I believe will improve mental health and prospective thinking.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Friday, February 9, 2024

The public Health agency of Sweden claim that we must eat less meat. This is a false narrative that will harm peoples physical and mental health.

Swedish public owned radio reports that The public Health agency of Sweden, led by director general Karin Tegmark Wisell, reiterates that we must eat less meat. This is a false narrative that will harm people. Recently Swedish tabloid Dagens Nyheter promoted carbs. In August 2023, Finnish state media YLE  interviewed a nutritionist (always the same person) who claimed that hard fats and meat causes type 2 diabetes. Two months earlier, director general of WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, promoted Nordic dietary guidelines, claiming we should eat less meat. In 2021, YLE interviewed the same nutrition guy who claimed that meat causes colon cancer. In 2021, I presented a model to deal with complex information, tasks, or problems - Rational Entrepreneurial Thinking. Between 2019 - 2023 I have commented on food and nutrition. See a brief comment by Paul Saladino on a conversation between Andrew Huberman and Robert Lustig. 6 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Tuesday, February 6, 2024

Will three minutes of dancing improve entrepreneurial thinking? The case of Finland's issues with school performance, creativity, and entrepreneurial thinking

Most things in Finland are just great, but at the same time, there are some issues. Helsingfors police department consider women's relational aggressiveness to be a big issue, Finnish school kids fail reading compression and numeracy, research at University of Helsingfors has collapsed, and physical and mental health has been in decline since 2010. Reports from Helsingfors city and Åbo Academy indicate that language part of the explanation. On top of that, politicians 'en masse' call for entrepreneurial thinking. Can dancing be one strategy to trigger open-mindedness, and cognitive flexibility, and eventually improve (facilitate) mental health, school performance, creativity, and entrepreneurial thinking? The answer seems to be yes. 4 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Saturday, February 3, 2024

[Ytterligare] ett fall. - I don't want to get out, a son says to his abusive mother. Another case of women relational aggressiveness

Womens custodial conflicts as a function of relational aggressiveness is one of the biggest issues in any society. Kids who grow up with their parents or their fathers have better emotional and social adjustment as well as cognitive development compared to kids who grow up with a single mother. A new boyfriend probably just makes it worse. Here's a terrible example of a mother who, after a divorce instigated a custodial conflict, where the court personnel allowed her to isolate four kids from their father. In the video, the mother fights her own son, and is assisted by her boyfriend. The son is adamant that he refuses to go into the mothers house - he wants to live with his father. After long negotiations, the mother even called the cops, the boy was set free to go home with his father. But the happiness was short lived, and some judge forced the teenager back into the house of his hostile mother and her boyfriend. Later reports show that the mothers boyfriend repeatedly assaulted the children. One explanation is that the conflicting mother is loaded with cortisol. That means no sex with the new partner, who gets frustrated and aggressive. 17 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Thursday, February 1, 2024

HUS-direktören: Man borde kunna få jobb utan att tala perfekt [uralisk] finska - ljuset i mörkret.

Det har kommit ett förnuftigt utspel från en direktör vid HUS: Matti Bergendahl. Finland kanske största hinder för utveckling är språk. Det handlar inte att landet officiellt är tvåspråkigt utan konformismen kring iden att uralisk-finska ska vara det första språket. Paradoxen är att Finland i huvudsak har varit svenskspråkigt de senaste 1000 åren. 1808 invaderade Ryssland den svenska fästningen Sveaborg. För att splittra folken runt Östersjön förordade man införandet av ett språk som dessförinnan aldrig haft utbredning i landet - Uralisk-finska. Om Finland öppnar dörren för svenskspråkiga experter, då kommer hela landet gynnas.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, January 31, 2024

Ungdomsbrottslighet och gängbildning - Hur/när uppstår antisocial beteendeutveckling?

Antisocial beteendeutveckling har blivit en utmaning även i Finland. Folkhälsan har en särskilt avdelning som sysslar med att hjälpa unga på glid. Christian Wentzel menar att en stor del av de unga som begår kriminella handlingar har inlärningssvårigheter i bagaget. 2010 hade kungliga vetenskapsakademin i Stockholm en konferens på ett liknande tema - att det handlade om läskunnighet. Michael Rutter, professor i barnpsykiatri och även kallad barnpsykologins fader avvisade läskunnighetshypotesen. Barn som växer upp med båda föräldrarna eller med pappa har bättre emotionell och social anpassning samt kognitiv utveckling jämfört med barn som växer upp med mammor. Enligt Helsingforspolisen är finska kvinnors relationsaggressivitet (psykiska våld) ett stort problem. Enligt Barnombudsmannen ökar det psykiska våldet i hemmen; 40 % av finska skolbarn rapporterar att de drabbats. Ergo. Precis som att frånvaro av läskunnighet inte förklarar uppkomst av antisocialt beteende förklarar inte inlärningssvårigheter det heller. Istället är förklaringen hemförhållanden under de första levnadsåren och kvinnors relationsaggressivitet. 3 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Tuesday, January 30, 2024

Ulrikasborgsfallet. Domstolspersonalen har dragit vissa slutsatser (det kallas mellandom på juridiska). Förklaringsmodellen brister.

Personalen vid Helsingfors tingsrätt har dragit vissa slutsatser (det kallas mellandom på juridiska). Media har rapporterat. Domstolspersonalen är sannolikt biased. Modern forskning som använder adekvat metod visar att (1) juridisk metod inte tillåter slutsatser om orsak-verkan, utan begränsas till åsikter, (2) våld i nära relationer är typiskt kvinnligt och att dödligt våld är osannolikt. Finska myndigheter har meddelat att kvinnors relationsaggressivitet/psykiska våld är ett stort problem som ökar. 40 % av skolbarnen är drabbade. 2022/20223 mördades [minst] 2 barn av sina mammor. En bodde på ett av socialtjänstens boenden. 2022 körde mannen sin bil utför Estnäskajen. Det är en tydlig markör för mental ohälsa. Sannolikt var han utsatt för relationsvåld. Myndighetspersonal ignorerade detta. Polisen fick en smäll på fingrarna. En förklaring kan vara att myndighetspersonal vägrar acceptera forskning om våld i nära relationer till förmån för idéer som saknar vetenskaplig grund. Om personal inom polis, domstolar och socialtjänsten accepterat forskning om våld i nära relationer och därmed uppmärksammat mannens (och barnens) utsatthet för kvinnans sannolika relationsvåld, då hade kvinnan sannolikt levt idag (liksom de två barnen som mördades av sina mammor). 7 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, January 29, 2024

Rätt kolhydrater hjälper till att hålla vikten (Bratt/HBL/Hellenius). En kommentar med utgångspunkt från Rationellt entreprenöriellt tänkande

Hufvudstadsbladet gör en re-write från Dagens nyheter om en Harvardstudie som påstår att kött och animaliskt baserad mat förklarar uppkomst av diabetes. Man har låtit Maj-Lis Hellenius, en person som i minst 13 år varit motståndare till lågkolhydratkost, kommentera artikeln liksom marknadsföra sina egna idéer om kost. Det är samma anda som näringsforskare vid Helsingfors universitet, som påstår att konsumtion av kött leder till cancer i tjocktarmen. Harvardstudien har fått mycket kritik av internationella experter på kost och en genomgång av historisk och aktuell kostforskning visar att Harvardstudien liksom Hellenius och andra påståenden om att kött och fett är farligt för hälsan är osannolika. 12 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Thursday, January 25, 2024

Have we got it all wrong about the Amazonas? The case for lidar, Terra preta, and Self-deception

I'm a psychological scientist, and in the autumn of 2018 I was recruited to the University of Helsingfors and entered a position as a research leader for a three year project: to investigate the future of Finland's food production from a perspective of entrepreneurial thinking. In parallel with the start to exploring the future of food production, the climate issue boomed when a young Swedish girl launched the so-called 'School strike for climate' movement. Included in the climate narrative was the Amazonas. The people who conformed to follow the school-strike-for-the-climate girl, also conformed to the idea that Amazonas was Earth's lung, producing a staggering 25% of Earth's oxygen, and the idea of deforestation. I had a different viewpoint,  that Amazonas produces ~6%, and that deforestation has decreased since 2003 (starting 1988). In 2019, evidence using LIDAR discovered ruins in the Amazonas. Together with Terra preta, it was concluded that the Amazonas was once populated. Here I put forward an explanation why people fall victim of unlikely propositions and remain in self-deception. 6 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Wednesday, January 24, 2024

Adhd-diagnoserna fortsätter att skjuta i höjden visar färsk rapport: “Påfallande vanligt att pojkar får diagnos”. Ytterligare en kommentar

Personal på Institutet för Hälsa och välfärd (THL) lämnar motstridiga uppgifter om fenomenet ADHD. Igår hävdade Terhi Aalto-Setälä att fenomenet var överdiagnostiserat. Samma dag menar en annan anställd att Adhd-diagnoserna fortsätter att skjuta i höjden. En gissning är mobilanvändning. En pedagog, Juho Honkasilta, menar att det inte går att bevisa med medicinska tester om någon har ADHD eller inte. I denna artikel följer därför en recitering av gårdagens beskrivning av generiska fenomen som emotionell och social anpassning som funktion av föräldra-relation, liksom det faktum att tre finska instanser påtalat att utbredning av finska kvinnors psykiska våld (relationsaggressivitet) är ett av de största problemet, ökar och att 40 % av skolelever rapporterat utsatthet. 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Tuesday, January 23, 2024

Stor ökning av adhd-diagnoser – finns risker med “modefenomenet” enligt överläkare. THL replikerar min kritik

Under minst 20 år har det pågått en diskussion om Attention Deficit Hypertension Disorder (ADHD). Kritiken har dels handlat om perspektiv, neuropsykiatri eller psykologi, dels om prevelans - hur stor är egentligen utbredningen? Min magisteravhandling testar emotionell och social anpassning. De kriterierna överensstämmer med kriterierna som används för att definiera ADHD. Barn som växer upp med båda föräldrarna eller med pappa har bättre emotionell och social anpassning jämfört med barn som växer upp med mamma. 2011 menade en psykiatriker att ADHD var diagnostiserat. 2012 genomfördes en meta-analys som beskrev prevalensen. Tre artiklar om ADHD har publicerats på bloggen. Nu stämmer personal (en läkare) på THL in i kören. I Finland har man problem med kvinnors psykiska våld (relationsaggressivitet) i hemmet. Läkare skriver gärna ut amfetamin derivat för att motverka symptomen av frånvaro av emotionell och social anpassning. Alla mediciner har dock biverkningar. Ett alternativ, som saknar biverkningar, vore att ta itu med omfattande utbredningen av relationsaggressivitet och bejaka barns föräldrarelationer. 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Sunday, January 21, 2024

Var det fennomanin som gjorde Lalli blond?

Med anledning av att det den 20 januari 2024 är 867 år sedan bonden Lalli förmodats ha dräpt biskop Henrik vid Kjulo träsk, publicerar den uralisk-finska tidskriften Apu en artikel om en bok, författad av historikern Tuomas Heikkilä. Det finns många intressanta aspekter och frågor? Det verkar som att den moderna bilden av Lalli och Henrik uppstod som en funktion av Fennomanin/nationalromantiken som väckte en fientlighet mot det som var svenskt. Det är sannolikt under den här ganska långa processen som Lalli fick byta hårfärg. 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, January 20, 2024

[Ytterligare] ett fall. Domstolspersonalen ger en pappa ensam vårdnad - forskning visar att det är bra för barn!

Föreningen Vårdnad, barn och umgänge rapporterar om ett av många vårdnadsfall. En mamma hade startat en vårdnadskonflikt. Forskning visar att (1) beteendet förklaras av relationsaggressivitet som i sin tur sannolikt förklaras av Borderline Personality Disorder, (2) att barn mår bättre av att bo med pappa, (3) att autobiografiskt minne börjar formas vid 5 - 6 års ålder och att episodminnet är konstruktivt (det är meningslöst och oetiskt att intervjua barn), att kvinnor är den typiska förövaren btr våld i nära relationer och (4) domstolspersonal diskriminerar barns pappa-relation i 75 % av fallen. Personal vid Stockholms tingsrätt lät BUP  - personal intervjua barnen, ignorerade pappans larm och mammans fysiska våld och tillämpade moderpresumptionen. Personal inom hovrätten tillrättavisade personalen i tingsrätten och gav pappan vårdnaden. Det är det bästa för barnen. 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, January 17, 2024

Är Marko Lehtosalo arketypen för ett alienerat barn? En titt på forskningen om PA (och ADHD)

Marko Lehtosala dyker åter upp i media där han reciterar en osannolik berättelse om sin uppväxt. Det inkluderar en svårvaliderad historia om hans pappa och varför de inte träffades under hans uppväxt. Det väcker frågan: Är Marko Lehtosalo arketypen för ett alienerat barn? Hur påverkas Markos barn av att höra denna osannolika skröna om deras farfar? “det var nån här och han liknade dig”.  I podden Mona Möter belyser Marko att han inte helt otippat gått på ADHD - utredning.  6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, January 15, 2024

Varför använder folk polemik och argumentation i sin kommunikation på interaktiva medieplattformar? Ett aktuell fall.

En person publicerar att utspel om planetens uppvärmning. Jag, forskaren, ifrågasätter det (epistemisk vaksamhet). Då utbryter polemik från tre personer. Det är personangrepp, guilt by association och övertro på den egna förmågan. Jag svarar med resonerande. I slutet: en förklaringsmodell om varför folk bråkar på interaktiva mediplattformar. 20 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, January 13, 2024

Står världen inför global uppvärmning? En titt på fakta med utgångspunkt från Rationellt entreprenöriellt tänkande

Står världen inför en förödande global uppvärmning? Sedan många år torgför politiker, klimatekonomer och andra hugade spekulanter idén att världen håller på att värmas upp och att vi står inför en så kallad 'tipping point' eller 'point of no return'. Sedan vår tideräkning har ~200 domedagsprofetior utlovat världens undergång. Som regel på grund av en flod. Mångas oroas. Här: (1) listas drygt 10 domedagsutspel från 1960 och framåt, (2) förklaras varför folk faller offer för dessa utspel samt (3) tipsas om ett tankesätt - Rationellt entreprenöriellt tänkande - för att undvika dessa mentala fallgropar. För att undvika oro är det också viktigt att äta näringstät mat. Epilog. I Finland har sedan 2010 utbredningen av den psykiska hälsan ökat. Effekt: företagandet har minskat, skolan försämrats och forskningen på Helsingfors universitet har kollapsat. 10 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Thursday, January 11, 2024

Kamratstödsgrupp för barn med risk-/missbruk eller psykisk ohälsa i familjen, Helsingfors.

Stiftelsen Bensow som arrangerar Barnrättsdagarna där män pekas ut som skurkar samtidigt som man rapporterar om kvinnors omfattande psykiska våld i hemmet, fortsätter nu sin kräftgång genom att arrangera kamratträff för barn som har det svårt hemma. Detta sker efter flera uttalanden om psykiskt våld i hemmen. Forskning visar att psykiskt våld (relationsaggressivitet) är typiskt kvinnligt och att kvinnor även är den typiska förövaren av våld i nära relationer. Läs sex tidigare artiklar på samma tema. 3 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, January 8, 2024

Pernilla fick barn på egen hand: ”Jag behöver ingen man för att klara det här” Var är barnsperktivet?

Personalen på YLE-Österbotten porträtterar Pernilla som efter en rad misslyckade relationer (hon hävdar att det var männens fel) genomgått en Reikisession varpå hon känt: kroppen läkas, energidepåfyllnad samt att hon kommit i kontakt med en själ som gett henne insikt att hon ska bli singel-mamma. Forskning demonstrerar att (1) barn anpassning och utveckling, inklusive förmågan att resonera, sker under de första levnadsåren, (2) barn som växer upp med båda föräldrarna eller med pappa har bättre emotionell och social anpassning samt kognitiv utveckling jämfört med barn som växer upp med mamma, (3) kvinnor som har svårt att komma överens (kompromissa), t ex. med män, är sannolikt relationsaggressiva (psykiskt våld är typiskt kvinnligt). Enligt Finlands Barnombudsman har det psykiska våldet ökat i Finland. 40 % av finska skolbarnen har rapporterat att de utsatts för psykiskt våld i hemmet. 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Thursday, January 4, 2024

En pappa till två pojkar mördades. Mammans bror (barnens morbror) dömd för mordet. Barnens mormor står anklagad för samma sak

2013 startar Wendi Adelson en vårdnadskonflikt mot två små pojkar och deras pappa - Dan Markel. Hon förlorade vårdnadstvisten. 2014 mördades Dan Markel i garaget utanför hans och barnens hem medan de var på dagis. 2023 åtalas och döms Wendis bror för överlagt mord. Barnens mormor är häktad och anklagad för överlagt mord. Wendi Adelson har inte dömts för medverkan men är misstänkt. Experter har analyserat hennes, morbroderns och mormoderns framträdande under förhör och vittnesmål. Se liknande fall utan dödlig utgång, ett fall från Åland med dödlig utgång samt en lista med kvinnor (ofta mammor) som har har mentala utmaningar respektive dödat. 11 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, January 3, 2024

The Power of talking to your baby - another case for father inclusion (and a case for Finland)

A recent study shows that talking to your toddler (0-4 years of age) will have a significant impact on their early cognitive development. That usually includes precursors like emotional and social adjustment. Why is early cognitive development important and is the result new? When our ancestors changed their diet and started to cook the food, their brains started to expand. The result was new mental capabilities that unpack at an early age. That means that what happens at an early age, will influence emotional and social adjustment as well as cognitive development, that is, life achievements. The current study is therefore consistent with previous research showing that talking academically to your toddler will gain them an astonishing ~30 000 000 more word perceptions compared to toddler who experience hostile and polemic communication. But the current study seems to be biased towards the mother-infant relation, rather than including fathers. In Finland, women's relational aggressiveness (psychological domestic violence) is a huge problem, has increased, and affect 40% of the school children. Coincidentally, school performance has gone down. The paradox is that children who experience father presence at 3 months of age, and during the school years, have better emotional and social adjustment and cognitive development. Why? fathers seem to be more reasonable. 5 sidor.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Saturday, December 30, 2023

Psychological safety. Is it a rewriting of the established concept of work climate?

A concept that have appeared on interactive media platforms in the last year is psychological safety. Harvard Business Review's reference is Amy Edmondson who believes that psychological safety is a social phenomenon that affects team creativity and innovation, learning and performance. Edmondson is quick to point out that it's more magic than science. The concept of psychological safety was coined by Carl Rogers within the framework of humanistic psychology which also turns away from scientific methods. The concept seems associated with well-being at work and work climate. Research on this has been carried out since the 1970s. There are four common denominators: high ceiling for new ideas and for admitting mistakes, Independence, leadership, and challenge. research on goal management shows how challenge, in the same way as surprise, affects motivation and the desire to discover. Edmondson's approach seems to be about daring to challenge within the group. 4 pages.

Please support the blog via Swish (Sweden) or MobilePay (Finland).

Thursday, December 28, 2023

Varifrån kommer begreppet örfil som i kanelbulle och när nämndes det för första gången?

Varifrån kommer begreppet örfil som i kanelbulle? Det sägs att det är en finlandism, från korvapuusti. Men när man översätter orden var för sig blir det öra respektive trädbevuxet. Örfil användes även på i Mälardalen/Roslagen och man kan undra över ordets etymologi. Jämför med kaupunki, som låter uralisk-finskt men som har sitt ursprung i Norge. Bullar med kanel bakades i Philadephia på 1700 - talet. Kanel-, och saffransbröd!, omnämns i västra delar av Sverige i mitten av 1800-talet, då Finland varit ett Ryskt storfurstendöme i 45 år. Därmed undrar man när örfil, som i kanelbulle, omnämndes för första gången i Finland? 4 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Friday, December 22, 2023

Enbart vegetarisk kost när Svensk Friidrott är arrangör - ett snedsteg

Svensk friidrott följer trenden att exkludera animalisk baserad mat från sina tillställningar. “... det här känns som ett naturligt och viktigt steg”, säger ordförande Johan Storåkers. Tidigare har liknade utspel gjorts av Helsingfors borgmästare, en jordbruksekonom och Helsingfors stad. Forskning, å andra sidan, pekar i motsatt riktning. Att  exkludera animaliskt baserad mat för klimatet är meningslöst, men det kommer ha hämma idrottares fysiska och mentala hälsa. Ergo. ett snedsteg.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Svensk friidrott följer trenden att exkludera animalisk baserad mat från sina tillställningar:
Från och med nyår kommer all mat som serveras där Svensk Friidrott är arrangör att vara bra vegetarisk mat. Detta klubbades nyligen av förbundsstyrelsen. “Vi jobbar mycket med hållbarhetsfrågor och det här känns som ett naturligt och viktigt steg”, säger ordförande Johan Storåkers.

Länk till källan.

Bakgrunden är att Svensk friidrott undertecknat ett avtal med en avdelning inom Förenta Nationerna som kallas Sports for Climate Action Framework.
2022 undertecknade Svensk Friidrott FN:s Sports for Climate Action Framework och förbundet har sedan dess inlett ett omfattande hållbarhetsarbete. Till 2030 ska Svenska Friidrottsförbundets koldioxidavtryck halveras och 2040 ska det vara netto noll.
2019 gjorde Helsingfors dåvarande borgmästare ett utspel om att konferenser i framtiden ska fokusera på veganska alternativ till riktig mat, t ex. veganska grönsaksfajitas (Vaapavuori, 2019). På frågan vilka vetenskapliga referenser som använts blev svaret:
“det fanns inte några referenser men det var nog ändå korrekt”.
2021, på våren, skrev en professor i jordbruksekonomi en insändare till Hufvudstadsbladet med ett liknande budskap (Sumelius, 2021).
“Vi kommer inte ifrån att jordens bärkraft inte håller för en ökande köttkonsumtion … Vi kan inte förneka att klimatgaser uppstår av köttproduktionen och således indirekt av konsumtionen av rött kött”
I november 2021 meddelade administrationen för Helsingfors stad att man beslutat dra in på kött och mejeriprodukter vid möten och konferenser. Motivet ska ha varit miljöskäl (prominenta gäster undantogs dock) (Österberg, 2022).

Det triggade personalen inom Finlandssvenska Folkhälsan respektive Marthaförbundet att rikta in sina respektive verksamheter på detsamma (Österberg, 2023, a b).

2023, den 17 april, i år genomförde teatermakarna Dan Henriksson och Joachim Thibblin Scenkonst för klimatet. Ingen av dem, eller de tre talarna, hade kunskap om begreppet klimat, men de samlades ändå kring övertygelsen att teaterverksamhet har ett betydande klimatavtryck (Österberg, 2023, c).

Nu, några månader senare inför Svensk friidrott liknande restriktioner.

Påverkar valet av mat klimatet?

För att reda ut komplicerade spörsmål kan man tillämpa Rationellt Entreprenöriellt Tänkande (R.E.T. Österberg, 2021, kap 3). R.E.T. består av tre etablerade modeller:
  • Epistemisk vigilance - vara misstänksam mot ett meddelande och syftet med att skicka ett meddelande (Sperber et al. 2010)
  • Disjunktivt resonerande - ta hänsyn till alla saker eller ett bredare perspektiv - tänk explorativt (Stanovich, 2009).
  • Numeracy - förmågan att förstå, resonera med och att tillämpa enkla numeriska begrepp (Brooks and Pui, 2010).
För att göra en lång historia kort så testades hypotesen vad som skulle hända om alla amerikaner skulle bli veganer. Det betyder att all produktion av animaliskt baserad mat skulle upphöra. Resultatet visade att frisättningen av växthusgaser skulle minska med ca 2,5 % (White och Hall, 2017). Det följdes upp med en studie där de testade hur frisättningen av växthusgaser skulle minska om all mejeriproduktion skulle upphöra. Resultatet visade att det rörde sig om < 1 % (Liebe, Hall och White (2020). 2019 skrev ordföranden för finska Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) en insändare med data från Finlands statistikcentral som visade detsamma för Finland (Nylund, 2019):
“Enligt Statistikcentralen härstammar 74 procent av alla klimatutsläpp i Finland från energisektorn och förbränning av fossila bränslen. Endast 12 procent av utsläppen härstammar från jordbruket. Av jordbrukets utsläpp i Finland beräknas att 56 procent kommer från odlingsmark och 44 procent från husdjursproduktion enligt Finlands klimatpolitiska plan på medellång sikt. Det betyder i klartext att knappa 5 procent av Finlands klimatutsläpp kommer från husdjursproduktionen”.
Ergo. Matproduktion i västvärlden påverkar inte klimatet.

Varför?

Det har att göra med något som kallas den Biogeniska kolcykeln.


När idisslare rapar frisätts metan. Genom en process som kallas hydroxyl oxidation omvandlas metanet till koldioxid. Motsvarande mängd koldioxid konsumeras av jordbrukets växter genom fotosyntes.

En annan fråga som kanske är än viktigare: Är det bra för hälsan att utesluta animaliskt baserad mat?

Två aktuella meta-analyser (en är egentligen en review) visar att de få människor (2 %) som avstår animaliskt baserad mat också i högre utsträckning rapporterar oro för framtiden, depression och ångest (Dobersek et al. 2021, 2023).

Varför?

Det har dels med vår arts evolution att göra. För ca 3,5 miljoner år sedan började våra förfäder äta benmärg (Mann, 2018; McPherron et al. 2010; Thompson et al. 2019). På det följde kött (Pobiner, 2013, 2016). Den näringstäta kosten startade en reduktion av deras tarmsystem och en expansion av deras hjärnor - från occipitalloben och framåt (Aiello och Wheeler, 1995).

Barn som inte får äta animaliskt baserad mat drabbas av fysisk och mental missväxt (Adesogan et al.2020; Allen, 2003; Balehegn et al. 2019).

På Helsingfors universitet testade näringsforskare vad som händer när man ger veganska alternativ till dagisbarn. Effekten blev att barnen fick störningar i mag-tarm-systemet (Hovinen et al. 2021). Det satte Helsingfors på kartan (Bramante, 2021).

Män över 40 som inte äter tillräckligt med kött och ägg har en ökad risk att drabbas av demenssjukdom (Ylilauri et al. 2019).

Ede (2019) menar att vår arts hjärnor behöver animaliskt fett.

Vuxna friska som delvis ersätter animaliskt protein med vegetariska alternativ, drabbas av benskörhet inom 12 veckor, speciellt i nedre delen av ryggraden (Itkonen et al. 2021; Tong et al. 2020Zheng et al. 2023).

Att exkludera animaliskt baserad mat för klimatet är meningslöst, men det kommer att hämma idrottares fysiska och mentala hälsa. Ergo. ett snedsteg.

Lästips:

Österberg (2019). “Perception versus facts: What is the future for sustainable food? The case for prospective thinking (UH)

Österberg (2020).  What’s the Prospect of Sustainable Food: The Case for Mental health. Department of Food and Nutrition. Jan 23.

Österberg (2022). VAD SKA VI ÄTA FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA FYSISK OCH MENTAL Hälsa? (Brainathletics).

Österberg (2023). Hur ska man välja mat i butiken? Medicinsk access

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Tuesday, December 12, 2023

Mental ohälsa: bland elitidrottare, Mobbing bland elever på Vörå samt Finland i övrigt

Igår arrangerade Finlands Svenska idrott en seminarium om psykisk ohälsa och ätstörningar bland elitidrottare. Härom dagen publicerade Vasabladet en artikel om mobbing bland elever i Vörå. Den ska ha ökat markant. 20-21 november arrangerande Finlandssvenska Barnrättsdagarna 2023, där många av presentationerna kretsade kring mental ohälsa. Vad är mental ohälsa och hur står är utbredningen? Det mest sannolika är att de elever som kallas mobbare växt upp med trassliga hemförhållanden (oftast en relationsaggressiv mamma) och att offentliganställd administrativ personal inte riktigt velat erkänna vad det handlar om. Därmed består problemet. Detta belystes på Finlandssvenska Barnrättsdagarna 2023. Där framkom att psykiskt våld liksom dödligt våld mot små barn ökar i Finland samt att 40 % av skolbarnen rapporterat att de erfarit psykiskt våld i hemmet. Dåliga hemförhållanden kan ge upphov till Complex Childhood Trauma, vilket i sin tur brukar vara förklaringen till ätstörningar ...

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, December 11, 2023

Är Narcissism egentligen ett tecken på ensamhet och handlar kvinnors påstådda Narcissism egentligen om Borderline Personality Disorder?

“Enligt forskning är enbart 25 procent av narcissister kvinnor - och deras narcissistiska drag skiljer sig en hel del från männens”. Utspelet kommer från tidningen Må bra som intervjuat en specialist på klinisk psykologi - Espen Skorstad - med specialisering på arbets- och organisationspsykologi. Men, det verkar som att Narcissus beskriver Ovidius ensamhet efter relegeringen från Rom till Tomis, och att det man nu för tiden kallar Narcissism snarare handlar om Borderline Personality Disorder. 8 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, December 9, 2023

Vittnen om Ulrikasborgsfallet: Kan vittnen verkligen minnas rätt?

Trots erkännande från psykiatrikern i Ulrikasborg att det ömsesidiga familjebråket ledde till det mycket osannolika - att kvinnan avled, fortsätter juristkollektivet avsätta resurser att driva åklagarens hypotes - att det egentligen handlade om något annat. På det följer så kallade vittnesmål. Våld i nära relationer, speciellt relationsaggressivitet, är ett typiskt kvinnligt problem. 40% av skolbarnen anser sig drabbade. Vittnesmål bygger på episodiskt minne som inte är reproduktivt utan är en konstruktion som anpassats till en viss situation. Ulrikasborgsfallet är en tragedi som hade kunnat förhindrats. Ser var känt sedan 2014 att mannen var i mental obalans. Och det var just ignorerandet av mental ohälsa som fick riksdagens justitiekansler att ge Helsingforspolisen en smäll på fingrarna. 12 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Wednesday, December 6, 2023

"När mamma slår värmen hon upp med hunden". En respons på ett utspel från stjärnjuristen Sven-Erik Alhem (2012).

Helsingfors universitet marknadsför en aktuell studie om kvinnors och husdjurs psykiska välmående. Med lite kunskap om experimentell emotions- respektive socialpsykologi kan man ana att studien indikerar att man kan spåra kvinnors relationsaggressivitet genom att observera hunden eller katten i familjen. Varför är det intressant? Jo, därför att 2012 lät ledningen på Dagens Nyheter stjärnjuristen Sven-Erik Alhem tillsammans med andra aktivister publicera det misandriska utspelet ”När pappa slår värmer han ofta upp på hunden”. Men våld i nära relationer är ett typiskt kvinnligt fenomen. En aktuell Barnrättskonferens i Helsingfors tar för andra året upp problemet med finska kvinnors relationsaggressivitet. Nu kommer alltså en mycket oväntad studie som är konsistens med forskning om våld i nära relationer och som indikerar att det är kvinnors (mammors) relationsaggressivitet man kan spåra genom att titta på hunden eller katten. 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Idag är det 106 år sedan Finland blev självständigt från Ryssland - grattis!

Idag är det 106 år sedan Finland blev självständigt från Ryssland. Grattis! Finland är del av Fennoskandia som framträdde när inlandsisen smälte. Området befolkades från söder och från norr. Runt vikingatiden blev Finland (Österlandet) del av Svitjod, senare det svenska riket. Vikingatiden, renässans, vetenskapsrevolution och upplysning formade en socio-kultur som liknar den svenska. 1808 invaderade Ryssland Sveaborg. Österlandet (Finland) blev ett lydrike (på pappret ett storfurstendöme). 1863 krävde Kreml att Finländarna skulle sluta tala svenska. 1910 - 1940 talade ca 50 % av Finländarna uralisk-finska. 16 % av Finländarna har biologiskt ursprung österifrån. De flesta återfinns i norra eller nordöstra Finland (10 %; 500 000 personer). En bråkdel ~330 000 (6 %) återfinns i södra och sydvästra Finland där ca ~500 0000 människor bor. Det motsvarar 6,6 %. Inte helt otippat har de flesta Finländare sitt biologiska ursprung från Sverige. Sedan vikingatiden har Finland i huvudsak varit svenskspråkigt. 47 % av befolkningen talar fortfarande svenska. 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Tuesday, November 28, 2023

Finlandssvenska barnrättsdagarna 2023. Del 2: Om att intervjua treåringar och föräldraalienation. Har Finland fått sin egen Quick-skandal?

Arrangörerna för konferensen - Finlandssvenska barnrättsdagarna - hade bjudit in Tom Pakkanen, specialist inom rättspsykologi, som vid flera tillfällen fungerat som sakkunnigt vittne i domstolsförhandlingar. Pakkanen (1) menade på fullt allvar att resultatet av intervjuer är desamma som när man gör experimentella studier, (2) att man kan intervjua tre-åringar, (3) vitsordade det etablerade begreppet föräldra-alienering (FA) men beskrev det inte. Forskning om minne avvisar Pakkanens idé att intervjua treåringar. Tidigare exempel indikerar att Pakkanen blivit påverkad av uppmärksamheten - att stå på scenen vid en konferens och dess tema. Forskning om föräldraalienation pekar på att den typiska förövaren är en kvinna med mentala utmaningar, hög grad av neuroticism och/eller Borderline Personality Disorder som genom memory hacking frambringar föräldraalienation. Har Finland fått sin egen Quick-skandal? Se listan med populärvetenskapliga artiklar som reder ut begreppen. 11 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Thursday, November 23, 2023

Finlandssvenska Barnrättsdagarna 2023. Del 1. Ett referat och jämförelse med etablerad vetenskap

Stiftelsen Bensow arrangerade åter finlandssvenska Barnrättsdagarna. Vid årets upplaga var temat Barn har rätt till trygg vardag. Barnets rättigheter vid en separation. Samtalen vid frukostarna, kaffepauserna, luncherna och minglet var som vanligt mycket givande, men föreläsningarna saknade vetenskaplig anknytning. Det framkom att kvinnors psykiska våld samt dödliga våld mot små barn ökar; Estlander sa att 40 % av skolbarnen erfarit psykiskt våld. På slutet fick jag information om att barnfattigdomen i Finland ökar till 130 000 barn. Estlander, som under förra konferensen tillämpande stonewalling, blockerade mina vetenskapliga frågor. Fundamenta: (1) våld i nära relationer är ett typiskt kvinnligt fenomen, speciellt relationsaggressivitet (psykiskt våld) som vårdnadstvister, (2) barn som växer upp med båda föräldrarna eller med pappa har bättre emotionell och social anpassning jämfört med barn som växer upp med mamma.  Den här typen av konferenser skulle vinna på att utgå från vetenskap. 20 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Friday, November 10, 2023

Dödsfallet i Ulrikasborg. Är Polis- och juristpersonalens hypoteser sannolika? En titt på fakta om fallet och våld i nära relationer

Det dödliga våldet i nära relationer har drabbat Finland många gånger. Media har rapporterat om barn som dödats av sina mammor, samt om kvinnor som mördat sina pojkvänner/män. Men det är först när en kvinna dött som en funktion av våld i nära relationer som drevet drar igång. Fallet i Ulrikasborg är tragiskt men stämmer verkligen polisens respektive åklagarens hypoteser? De verkar vara påverkade av faktoid information om våld i nära relationer. Om man utgår från forskning om våld i nära relationer blir Polis- och åklagarpersonalen hypotes - att tillskriva våldet endast på mannen - missvisande. Media har dessutom rapporterat att Riksdagens Justitiekansler gett polispersonalen “en smäll på fingrarna” för att de inte uppmärksammat psykiska ohälsa. Det mer sannolika är att mannen under lång tid utsatts för psykiskt våld, vilket lett till fysiskt ömsesidigt våld som gått över styr. Olyckan hade kunnat förhindrats om myndighetspersonal respekterat forskning om våld i nära relationer. 11 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Thursday, November 9, 2023

Forskare: Begreppet ”rasism” missförstås i finlandssvenska skolor. Stämmer uppgifterna?

På Svenska dagen, som instiftades på initiativ av Svenska folkpartiet 1908 för att uppmärksamma de svenskspråkiga i Finland, släpper Kalle Silfverberg ytterligare en artikel som saknar vetenskaplig grund. Anna Svartström har intervjuat två pedagoger - Ida Hummelstedt och Maïmouna Matikainen-Soreau - som forskar inom ämnet pedagogik. Från HBLs rapportering lär vi oss att de båda uttalar sig om rasism, dock utan att klargöra vad de menar med rasism. De säger bara att andra har fel. Efter att jag kommenterat artikel på Facebook ville Maimouna Jagne-Soreau adda mig som vän. När jag accepterat avfriendade hon mig. Flera frågor uppenbarar sig. Varför skriver HBL om rasism i Svenskfinland på svenska dagen? Jag gör en analogi till tidigare märkliga artiklar. Ergo. Svensk-Finland kultur är typiskt liberal och öppen för andra språk och kulturer. Ural-Finland är präglad av national- och etnoromantik och stamtänkande.Om det förekommer rasism i Finland, så har den sin sannolika utbredning inom den Uralisk-finska kulturen. Kom också ihåg att Helsingfors universitets forskning har "kollapsat". 9 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, October 30, 2023

HBL Debatt: SFP måste ge kvinnor mer stöd för en jämlikare maktfördelning. Är Backlund själv kvoterad och besviken?

Finlands svenska idrotts generalsekreterare, tillika aktiv medlem i Svenska folkpartiet, Henrika Backlund, går till angrepp mot den finska demokratin genom att ifrågasätta resultatet av det senaste finska valet. Till sin hjälp tar hon stöd av en forskare i statskunskap som hävdar att hen lyckats förklara det hela med förekomst av män. Detta kallas mansförakt eller misandri. Backlund beklagar sig också för föräldraledighetsmodellen och våld i nära relationer. Enligt Backlund borde kvinnor som vill nå politikens topp få extra stöd. På riktigt har Finland, enligt Helsingforspolisen, problem med relationsaggressiva kvinnor. Våld i nära relationer är också typiskt kvinnligt. Backlunds idéer om styrning av val testades t ex. i kommunistiska Sovjet (1917-1991) med förödande resultat (för befolkning). Val till ett parlament ska vara resultatet av folkets vilja. Det kallas demokrati. Är det misslyckandet i det senaste finska parlamentsvalet som fått Backlunds skor att klämma? 7 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, October 23, 2023

Har man funnit Korsfarares svärd? Ytterligare ett argument för att tro på muntligt traderade historier

En markägare i Salo har gjort ett märkligt fynd - en grav med flera personer och värdesaker. Fyndet dateras preliminärt till tiden mellan vikingatidens slut (1050) och Erik den Heliges korståg (1150). Hur ska man tolka den här typen av fynd? En framställning beror hur man ramar in framställningen. Till det kommer ett fenomen som kallas perception kontra fakta. Det innebär att vi tolkar information utifrån den situation vi befinner oss i. Förra sommaren hittades ett svärd Janakkala, söder om Tavastehus. Svärdet daterades ungefär till samma tid som de aktuella gravarna. Det finns ytterligare en aspekt att fundera över: begreppet korståg. När vi tänker på korståg tänker sannolikt de flesta på de korståg man sett i filmen om desamma. Men detta var en tid när man i Svitjod samlades i Mora stenar, 15 kilometer söder om dåtidens Uppsala, det som idag kallas gamla Uppsala. Ett korståg kunde sannolikt vara en handelsresa med ett par skepp, och det är inte ens säkert att kungen, i det här fallet Erik Jedvardsson (1125-1160) ens var med. Man kan ändå dra slutsatsen att det förekom resor från Sverige till Finland och att de som reste hade det lite bättre ställt. Det manifesteras av svärden, som sannolikt var dyra liksom smyckena i den aktuella graven. 10 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Saturday, October 21, 2023

Johannas man ... Det Silfverberg/Bäck ramar in som ett offer är mer sannolikt själva förövaren.

Kalle Silvferberg, chefredaktör för Hufvudstadsbladets har låtit personalen, i det här fallet Jenny Bäck, beskriva ett fall som berör Våld i nära relationer. Men istället för att utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet verkar de utgått från en faktoid feministisk idé om våld i nära relationer som bygger på misandri. På riktigt är kvinnor oftare än män förövare av våld i nära relationer och psykiskt våld är typiskt kvinnligt som en funktion av Borderline Personality Disorder. Enligt Helsingforspolisen är finska kvinnors relationsaggressivitet ett av deras störta problem. Om fallet handlar om en kvinnas vårdnadstvist, då skadar det det barnen. Paradoxalt brukar domstolspersonal premiera BPS-kvinnors krav på ensam makt och kontroll. Men barn som växer upp med båda föräldrarna eller med pappa har bättre emotionell och social anpassning jämfört med barn som växer upp med bara mamma. Ergo. Det Silfverberg/Bäck ramar in som ett offer är mer sannolikt själva förövaren. Deras agerande kan förklaras av övertro på sin egen förmåga eller Dysrationalia - oförmågan att tänka rationellt trots tillräcklig intelligens.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

Monday, October 16, 2023

LEDARE: Låt mamma amma på arbetstid och förmå pappa att stanna hemma. Stämmer uppgifterna?

Anna Sourander, ledarskribent för Vasabladet och Östnyland, gör ett utspel om könsskillnader, där kvinnor sätts i en offerställning. Hon kräver riktade åtgärder som gynnar kvinnor och ålägger pappor att vara hemma med barnen. Det vore bra för forskning visar ett tydlig pappa-effekt på barns emotionella sociala anpassning och kognitiva utveckling. På riktigt är hindret att kvinnor abonnerar på rollen som hemma-med-barnen-förälder. Enligt Helsingforspolisen är finska kvinnors relationsaggressivitet ett stort problem. Enligt finska Barnombudsmannen har 265 000 finska barn och unga mentala utmaningar. Ergo. Sourander har fått det hela om den berömda bakfoten och traderar gammal feministisk misandri. Hindret för finska kvinnors löneutveckling hänger samman med dem  själva - deras dörrvaktsbeteende och att de strävar efter egen makt och kontroll över barnen. Det är också mycket negativt för barnen. 6 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).

"Handeln har inte förstått sig på generation Z som konsumentgrupp". En kommentar

Vasabladet har publicerat en artikel om en artikel som rör synen på konsumtionsbeteende där de drar långtgående slutsatser om studiens resultat. Men studien är begränsad till kvalitativ metod som leder till hypoteser och teman som kan testas. Tidigare har finska forskare med anknytning till Agenda 2030 publicerat en studie där de hoppades finna att finländare hade minskat sin köttkonsumtion. Resultatet visade i stort sett det motsatta. Men istället för att följa god vetenskaplig sed och rapportera om resultaten, valde de att rapportera om sin besvikelse. Nyligen hade Finska Vetenskaps-Societeten ett symposium - klimat och anpassning - där de med Agenda 2030 som inramning ägnade en dag åt att reda ut hur folk skulle anpassa sig. Det finns inget som tyder på att dessa Agenda 2020 -ansatser går att validera vetenskapligt. På riktigt har världen blivit en bättre plats att leva på som en funktion av demokratisk marknadsekonomi. Det verkar dock som att detta inte uppmärksammas i Finland. Nyligen rapporterade Helsingin Samomat att finsk forskning kollapsat. 5 sidor.

Stöd gärna bloggen via Swish (Sverige) eller MobilePay (Finland).